top of page

Artikel in Happinez


Er stond een mooi artikel in de nieuwste Happinez over Rebalancing. Een zin sprong er voor mij uit: “Mensen die te veel in hun hoofd zitten hebben, helpende handen nodig om weer in contact te komen met zichzelf.” Zo waar! Bij aanvang vertellen veel van mijn cliënten dat ze vermoeide, gespannen hoofden hebben en dat ze verlangen naar meer rust en contact met hun lichaam. We leven in een tijd waarin denken (hoofd) meer gewaardeerd wordt dan voelen (lichaam). Rebalancing richt zich vooral op het voelen. Met aandachtige aanraking word je uitgenodigd om te gaan voelen en de rijkdom en wijsheid van je gevoelens (beter) te leren kennen!

bottom of page